Tuesday, May 17, 2011

That is Sumthing 2

Mengikut statistik dalam kehidupan, ayam adalah haiwan yang paling banyak di dunia. Ia telah mengalahkan populasi manusia kerana senang dibiakkan....


No comments:

Post a Comment